ELEKTROSMOG | MĚŘENÍ & ŘEŠENÍ

admin

Legislativa – normy neionizovaného záření

akce-měření

Legislativa v oblasti fyzikálně chemických faktorů

Zahrnuje platné právní předpisy, metodické návody a platné ČSN upravující požadavky na měření a hodnocení mikroklimatických faktorů (vnitřní prostředí), prašnosti (pracovné prostředí a čisté prostory), osvětlení, hluku a vibrací v pracovním prostředí a v oblasti neionizujícího elektromagnetického pole, tedy elektrosmogu.

Základní právní normy a předpisy:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Požadavky na mikroklima:

Vyhláška MZ ČR č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Metodický návod HH ČR č. 12 – Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, Věstník MZ ČR 2009, částka 2

Neionizující záření:
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Metodický návod HH ČR ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole dodržování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením, čj. 29015/2009, Věstník MZ ČR 2009, částka 6

Výhodná cena měření elektrosmogu v Praze

akce-měření

Měření elektrosmogu v Praze

Zajímá Vás, jak je na tom s elektrosmogem Vaše domácnost? Zavolejte nám a během několika dní se u Vás zastavíme a Vaši situaci přeměříme – vše uvidíte sami na displeji přístroje. Na místě stav vyhodnotíme a doporučíme konkrétní opatření, která Vaši situaci zlepší. Měření elektrosmogu je služba, která ochrání Vaše zdraví.

Celé měření nezabere déle než 1,5 hodiny. Dostanete konkrétní instrukce a tištěný manuál, jak elektrosmog v domácnosti účinně eliminovat, případně jak jeho negativním následkům na Vaše zdraví předcházet.

Nyní akce – do 30. května 2018 měření elektrosmogu u Vás doma jen 799,- Kč včetně dopravy po Praze!  

ANTÉNY A VYSÍLAČE

Připravujeme pro vás nové internetové stránky

VYSOKENAPĚTÍ-SMOGElektro smog | Informační web e-smog.cz

Připravujeme nové internetové stránky o problematice elektro smogu, který sebou přináší současné moderní technologie, které nám na jednu stranu život velmi usnadňují, na stranu druhou si tak zamořujeme domácnosti. tzv. elektro smogem, který pro nás může být velmi nebezpečný.