ELEKTROSMOG | MĚŘENÍ & ŘEŠENÍ

NOVINKY

Máte potíže s dýcháním nebo migrény? Měření formaldehydu v Praze

Měření formaldehydu

Formaldehyd se nachází téměř ve všem novém nábytku, kobercích či oblečení. Postupně se uvolňuje a svými výpary ohrožuje lidské zdraví. Problém se týká zejména novostaveb či nově zařízených domácností. Nabízíme měření formaldehydu u Vás doma společně s měřením elektrosmogu.

Měření formaldehydu v Praze

Zdraví prospěšné jsou záporně nabité ionty ve vzduchu, které na sebe dokáží vázat různé škodliviny. Pokud máte doma převážně umělé materiály (laminátové podlahy, pvc, polyesterové závěsy, koberce z polypropylenu, elektronické spotřebiče), je potřeba změřit poměr kladně a záporně nabitých iontů u Vás doma.

Kromě formaldehydu Vám změříme také elektrosmog. Výhodná cena měření elektro smogu v Praze

Studie BioInitiative Report

noBabyGMO72-492x637

Elektrosmog Praha | Řešení eletkrosmogu v Praze

O škodlivosti radiofrekvenční radiace vyzařované bezdrátovými technologiemi v současnosti již není mezi odborníky pochyb. Nositel Nobelovy ceny za objev viru HIV Luc Montagnier, předseda francouzské asociace pro boj s rakovinou a terapeutický výzkum ARTAC, se dlouhodobě vyhraňuje proti bagatelizování výzkumů stavících telekomunikace do špatného světla.

Před třemi lety na toto konto vznikla mezinárodní organizace sdružující 29 odborníků z 10 zemí, převážně lékařů a profesorů biologie, kteří varují veřejnost zejména před genotoxickými účinky bezdrátových technologií na organismus. Radiofrekvenční radiace podle publikovaných studií mění DNA.

Více se dočtete na jejich stránkách: http://www.bioinitiative.org/

Celý příspěvek

Legislativa – normy neionizovaného záření

akce-měření

Legislativa v oblasti fyzikálně chemických faktorů

Zahrnuje platné právní předpisy, metodické návody a platné ČSN upravující požadavky na měření a hodnocení mikroklimatických faktorů (vnitřní prostředí), prašnosti (pracovné prostředí a čisté prostory), osvětlení, hluku a vibrací v pracovním prostředí a v oblasti neionizujícího elektromagnetického pole, tedy elektrosmogu.

Základní právní normy a předpisy:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Požadavky na mikroklima:

Vyhláška MZ ČR č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Metodický návod HH ČR č. 12 – Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, Věstník MZ ČR 2009, částka 2

Neionizující záření:
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Metodický návod HH ČR ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole dodržování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením, čj. 29015/2009, Věstník MZ ČR 2009, částka 6

Výhodná cena měření elektrosmogu v Praze

akce-měření

Měření elektrosmogu v Praze

Zajímá Vás, jak je na tom s elektrosmogem Vaše domácnost? Zavolejte nám a během několika dní se u Vás zastavíme a Vaši situaci přeměříme – vše uvidíte sami na displeji přístroje. Na místě stav vyhodnotíme a doporučíme konkrétní opatření, která Vaši situaci zlepší. Měření elektrosmogu je služba, která ochrání Vaše zdraví.

Celé měření nezabere déle než 1,5 hodiny. Dostanete konkrétní instrukce a tištěný manuál, jak elektrosmog v domácnosti účinně eliminovat, případně jak jeho negativním následkům na Vaše zdraví předcházet.

Nyní akce – do 30. května 2018 měření elektrosmogu u Vás doma jen 799,- Kč včetně dopravy po Praze!  

ANTÉNY A VYSÍLAČE

Připravujeme pro vás nové internetové stránky

VYSOKENAPĚTÍ-SMOGElektro smog | Informační web e-smog.cz

Připravujeme nové internetové stránky o problematice elektro smogu, který sebou přináší současné moderní technologie, které nám na jednu stranu život velmi usnadňují, na stranu druhou si tak zamořujeme domácnosti. tzv. elektro smogem, který pro nás může být velmi nebezpečný.